miercuri, 27 aprilie 2011

Debutul unui program dedicat instruirii pentru dezvoltarea iniţiativei private - „Antreprenoriatul – O carieră de succes”


Subiectul emisiunii de astăzi, de la ora 18.00, este modul în care sunt promovate iniţiativele private şi educarea populaţiei în spiritul antreprenorial. Împreună cu doamna prof. Ersilia Oprescu, director executiv al Fundaţiei "Orizont" din Craiova, vom încerca să detaliem oportunităţile oferite de un proiect interesant, prin care peste 300 de cetăţeni vor fi instruiţi să demareze o afacere. Fundaţia “Orizont” Craiova a organizat miercuri, 27 aprilie 2011, orele 12.00, în Sala Coloanelor, str. Unirii, nr. 26, Conferinţa de lansare a proiectului strategic „Antreprenoriatul – O carieră de succes”


Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European de către AMPOSDRU şi Fundaţia Orizont din Craiova prin Programul Operatorul Sectorial - Dezvoltare Resurse Umane şi se va derula pe o perioadă de 3 ani .
Obiectivul principal al proiectului este promovarea culturii antreprenoriale şi a antreprenoriatului în trei noi domenii de ocupare, prin activităţi integrate cuprinzând formare profesională, informare, consiliere şi asistenţă personalizată în vederea creşterii şanselor întreprinzătorilor şi persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă de a materializa idei de afaceri în acţiuni concrete, precum şi de a susţine pe termen lung iniţiativele de afaceri. Proiectul strategic este implementat la nivelul regiunilor Sud-Vest Oltenia şi Sud Muntenia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Identificarea oportunităţilor de dezvoltare a antreprenoriatului în trei noi domenii de ocupare (mediu, servicii personale / individualizate şi turism durabil) şi a competenţelor necesare unui antreprenor de succes pentru iniţierea şi consolidarea afacerilor competitive în raport cu dinamica economiei locale.
2. Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale necesare a 300 de întreprinzători şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă prin participarea acestora la un program de formare profesională “Antreprenoriatul - opţiune de carieră durabilă”.
3. Încurajarea şi susţinerea pe termen lung a iniţiativelor antreprenoriale ale persoanelor din grupul ţintă prin implementarea unui program de informare, consiliere şi asistenţă personalizată “Antreprenoriatul – între eşec şi succes”.
4. Promovarea culturii antreprenoriale prin încurajarea dialogului, diseminarea de experienţe şi exemple de bună practică în mediu digital, între întreprinzători de succes recunoscuţi în noi domenii de antreprenoriat, consilieri în managementul afacerii şi grupul ţintă.
5. Promovarea inovaţiei şi parteneriatului transnaţional în rândul persoanelor din grupul ţintă prin organizarea unui Concurs Interregional de proiecte de afaceri inovative în cele trei noi domenii de ocupare şi antreprenoriat şi a unui schimb de experienţă.

Proiectul se va realiza în parteneriat cu A.J.O.F.M. Argeş, S.C. Digital Domain S.R.L., C.C.D. Dolj şi SupEuropa - Strasbourg.

Reluarea emisiunii se va difuza mâine, de la ora 11.00.

luni, 4 aprilie 2011